Đổi trả

– Sarah Phan House Hỗ trợ khách hàng đổi hàng hóa trong trường hợp không vừa size,lỗi sản phẩm của Shop.
Lưu ý:
+ Khách hàng phải thông báo cho Shop trong vòng 24h từ lúc nhận sản phẩm và trả hàng cho Shop trong vòng 3 ngày.
+ Khách hàng có thể đổi mẫu khác tùy ý nếu không có size phù hợp hoặc có thể liên hệ lại để được Shop hỗ trợ.
+ Về việc trả hàng Shop sẽ giải quyết tùy theo trường hợp cụ thể.